c 沙田運動場的詳情(包括202407緩步時間表、設施、相片、交通安排等)
幼稚園攻略
小一入學
幼稚園資訊
小學資訊
中學資訊
專業學生相

主頁 » 公共康樂設施 » 全港運動場 » 沙田運動場
縮小
放大

沙田運動場(Sha Tin Sports Ground)

沙田運動場(Sha Tin Sports Ground )是位處於沙田區內,由康樂及文化事務署開設的運動場,提供田徑設施供訓練及比賽之用。 場內跑道於沒有被團體租用的時間開放作免費緩步跑用途。

沙田運動場的相片(一) 沙田運動場的相片(二)

沙田運動場內設施

沙田運動場緩步跑開放時間

202407緩步時間表

沙田運動場維修保養日

逢星期三

沙田運動場聯絡資料

電話:2698 1326
電郵:stsg@lcsd.gov.hk

沙田運動場地址

沙田源禾路18號 沙田運動場