c 大埔運動場的詳情(包括202402緩步時間表、設施、相片、交通安排等)
幼稚園攻略
小一入學
幼稚園資訊
小學資訊
中學資訊
專業學生相

主頁 » 公共康樂設施 » 全港運動場 » 大埔運動場
縮小
放大

大埔運動場(Tai Po Sports Ground)

大埔運動場(Tai Po Sports Ground )是位處於大埔區內,由康樂及文化事務署開設的運動場,提供田徑設施供訓練及比賽之用。 場內跑道於沒有被團體租用的時間開放作免費緩步跑用途。

大埔運動場的相片(一)

大埔運動場內設施

大埔運動場緩步跑開放時間

202402緩步時間表

大埔運動場維修保養日

逢星期一中午12時至下午3時

大埔運動場聯絡資料

電話:2666 0044 / 2666 0344
電郵:tpsg@lcsd.gov.hk

大埔運動場地址

大埔頭路 21 號 大埔運動場