c 天水圍運動場的詳情(包括202407緩步時間表、設施、相片、交通安排等)
幼稚園攻略
小一入學
幼稚園資訊
小學資訊
中學資訊
專業學生相

主頁 » 公共康樂設施 » 全港運動場 » 天水圍運動場
縮小
放大

天水圍運動場(Tin Shui Wai Sports Ground)

天水圍運動場(Tin Shui Wai Sports Ground )是位處於元朗區內,由康樂及文化事務署開設的運動場,提供田徑設施供訓練及比賽之用。 場內跑道於沒有被團體租用的時間開放作免費緩步跑用途。

天水圍運動場的相片(一) 天水圍運動場的相片(二)
的相片(三)

天水圍運動場內設施

天水圍運動場緩步跑開放時間

202407緩步時間表

天水圍運動場維修保養日

逢星期三為天然草地球場保養日,草地球場暫停開放,其餘設施及服務則不受影響。
每月第二及第四個星期三為場地保養日,早上11時至下午4時暫停開放。


天水圍運動場聯絡資料

電話:2617 3622
電郵:tswsg@lcsd.gov.hk

天水圍運動場地址

元朗天水圍天瑞路2號 天水圍運動場