c 元朗大球場的詳情(包括202407緩步時間表、設施、相片、交通安排等)
幼稚園攻略
小一入學
幼稚園資訊
小學資訊
中學資訊
專業學生相

主頁 » 公共康樂設施 » 全港運動場 » 元朗大球場
縮小
放大

元朗大球場(Yuen Long Stadium)

元朗大球場(Yuen Long Stadium )是位處於元朗區內,由康樂及文化事務署開設的運動場,提供田徑設施供訓練及比賽之用。 場內跑道於沒有被團體租用的時間開放作免費緩步跑用途。

元朗大球場的相片(一) 元朗大球場的相片(二)
的相片(三)

元朗大球場內設施

元朗大球場緩步跑開放時間

202407緩步時間表暫未有提供,請向場地查詢最新安排。

元朗大球場維修保養日

逢星期三為天然草地球場保養日,草地球場暫停開放,其餘設施及服務則不受影響。
每月第一及第三個星期四為場地保養日,早上9時至下午1時暫停開放。

元朗大球場聯絡資料

電話:2476 1804
電郵:yls@lcsd.gov.hk

元朗大球場地址

元朗體育路6號 元朗大球場