Facebook like
幼稚園攻略
小一入學
幼稚園資訊
小學資訊
中學資訊
專業學生相

主頁 » 辦學團體 » 加拿大神召會東南亞區有限公司開辦的中學、小學學一覽
縮小
放大

加拿大神召會東南亞區有限公司開辦的中學、小學學一覽

加拿大神召會東南亞區有限公司作為香港的辦學團體,在全港共開辦了1所學校,包括1間中學,詳細的學校列表如下:

加拿大神召會東南亞區有限公司開辦的中學列表

加拿大神召會嘉智中學 PAOC Ka Chi Secondary School 男女 基督教
 資助